พยศหัวใจเจ้าทะเลทราย อรวรา

ISBN:

Published: March 23rd 2014

Kindle Edition

600 pages


Description

พยศหัวใจเจ้าทะเลทราย  by  อรวรา

พยศหัวใจเจ้าทะเลทราย by อรวรา
March 23rd 2014 | Kindle Edition | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 600 pages | ISBN: | 6.72 Mb

“นีมันภาพบาบออะไร!” ชี คซารฟีคไมเคยโกรธเกรียวขนาดนีมากอน ครังนีเรียกไดวาเขาขาดสติไปเลยทีเดียว เพราะทันทีทีชายหนุมเหนภาพระหวางเขากับวีนาทีกำลังกอดกันบนเตียงกวาง เขากปากลองของสโรชินีลงบนพืนหองนำอยางไมไยดี หญิงสาวเขาแทบทรุดเมือเหนกลMore“นี่มันภาพบ้าบออะไร!” ชี คซาร์ฟีคไม่เคยโกรธเกรี้ยวขนาดนี้มาก่อน ครั้งนี้เรียกได้ว่าเขาขาดสติไปเลยทีเดียว เพราะทันทีที่ชายหนุ่มเห็นภาพระหว่างเขากับวีน่าที่กำลังกอดกันบนเตียงกว้าง เขาก็ปากล้องของสโรชินีลงบนพื้นห้องน้ำอย่างไม่ไยดี หญิงสาวเข่าแทบทรุดเมื่อเห็นกล้องตัวโปรดถูกทำลายลงไปต่อหน้าต่อตา และสิ่งที่เจ้าชายซาร์ฟีคไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นก็คือ...น้ำตาที่ไหลพรากๆ ยิ่งกว่าน้ำตกไนแองการ่า_x000D_“กล้องฉัน โธ่...ทำไมถึงทำแบบนี้ เราพูดจากันดีๆ ก็ได้”_x000D_“พูดดีๆ งั้นเหรอ เธอเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตฉันขนาดนี้ ยังจะให้ฉันมาพินอบพิเทาเธออยู่อีกหรือไง” ชีคหนุ่มถามด้วยน้ำเสียงกร้าว ถ้าไม่เห็นว่าอีกฝ่ายเปEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "พยศหัวใจเจ้าทะเลทราย":


dhltennis.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us