தங்க முடிச்சு சுஜாதா [Sujatha]

ISBN:

Published:

Paperback

119 pages


Description

தங்க முடிச்சு  by  சுஜாதா [Sujatha]

தங்க முடிச்சு by சுஜாதா [Sujatha]
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 119 pages | ISBN: | 8.12 Mb

ஓர அறிமுகக கதாநாயகி, அவளுககுக தமிழ கறறுத தரும ஓர ஆரமபநிலை சினிமா கதாசிரியன. இநத இரு முககிய கதாபாததிரங-களுடன சினிமா உலகின பாசாஙகுகள, பாவனைகளை நையாணடி-யுடன சொலலி வரும கதை ஒரு கடடததில கொலை, போலீஸ எனறு கிரைம கதையாக மாறி வேகமெடுககிறது. சுஜாதாவுககே உரிததானMoreஓர் அறிமுகக் கதாநாயகி, அவளுக்குக் தமிழ் கற்றுத் தரும் ஓர் ஆரம்பநிலை சினிமா கதாசிரியன். இந்த இரு முக்கிய கதாபாத்திரங்-களுடன் சினிமா உலகின் பாசாங்குகள், பாவனைகளை நையாண்டி-யுடன் சொல்லி வரும் கதை ஒரு கட்டத்தில் கொலை, போலீஸ் என்று கிரைம் கதையாக மாறி வேகமெடுக்கிறது.

சுஜாதாவுக்கே உரித்தான எழுத்து லாகவத்தில் தங்க முடிச்சு கச்சிதமாக அவிழும் விதம் வெகு சுவாரஸ்யம்.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "தங்க முடிச்சு":


dhltennis.com

©2013-2015 | DMCA | Contact us